سایت آنلاین فروش کاج نوئل آبی ، مکان مناسبی برای خرید انواع درخت های کاج و همچنین انواع درخت های زینتی می باشد.

درخت کاج نوئل، از درخت های زینتی و‌ زیبا می باشد که در زمان آغاز سال نو میلادی و برای مراسم کریسمس استفاده می شود.

سایت آنلاین فروش کاج نوئل آبی

مشخصات کاج نوئل

کاج نوئل درختی است که در حالت رشد ایده آل در هر فصل فقط ۳۰ سانتی متر رشد می کند. مخروط های نر و ماده درخت کاج نوئل هر دو‌ روی یک درخت و در شاخه های مختلف قرار دارند.
مخروط های ماده در ابتدا به شکل ایستاده و مستقیم می باشد و در زمان گرده افشانی به مرور به پایین خم می شوند.
پس از ریزش دانه ها، مخروط ماده در همان حالت و بدون جدا شدن باقی می ماند.
امابه دلیل توانایی پایین در بازیافت سوزن هایش در سال های گذشته طرفدارانش کم شده است.
سوزن های کاج نوئل بسیار بادوام می باشند و دارایی مقطع ۴گوشه هستند.

سایت آنلاین فروش کاج نوئل آبی

محیط لازم برای کشت کاج نوئل آبی

کاج نوئل آبی برای رشد کردن به عوامل زیر نیاز دارد:

  • نور آفتاب: این درخت به حداقل شش ساعت نور کامل آفتاب نیاز دارد، در سایه حجم گل دهی و رشد آن خیلی کاهش می یاید.
  • آبیاری کردن منظم: برای رشد این گیاه آبیاری منظم در ۲سال اول بسیار حیاتی است و‌ پس از آن هفته ای یکبار نیاز دارد.
  • خاک مناسب: کاج نوئل آبی این قابلیت را دارد تا در تمامی خاک های شنی، رسی به شرطی که زهکشی خوب انجام شود قادر به زندگی‌ است.
  • دمای مناسب: درخت کاج نوئل مشابه بیشتر درخت های کاج به سرما مقاوم است.
  • هرس به موقع: هرس به موقع و منظم شاخه های خشک و‌ سر شاخه ها برای پر شدن و شاخه زایی آن توضیه می ود.
  • تغذیه مناسب: کودهای کند رها شونده هر ۳ یا ۴ ماه یکبار باید استفاده شود.

بدلیل اینکه درختان بزرگ ریشه های بزرگ تر و عمیق تری دارند می توانند مواد غذایی عمق خاک را نیز مصرف کنند.
این عوامل اگر محیا شوند رشد کاج نوئل به بهترین شکل انجام می شود.

سایت آنلاین فروش کاج نوئل آبی

سایت آنلاین فروش کاج نوئل آبی

کاج نوئل آبی درختی است که به وسیله قلمه زدن در محیط مرطوب در آخر پاییز و اوایل زمستان تکثیر می شود.
البته هنوز هم تکثیر گیاه از طریق کاشتن بذر آسانترین راه تکثیر آن است.
عرضه کاج نوئل آبی
کاج نوئل آبی را می توان از طریق پخش کننده ها و سایت های فروش انواع گیاهان تزیینی در زمان کریسمس خریداری کرد.